Sáo huyền trúc – STT 004

350,000

Bb4:   450.000 đ/c
C5:   400.000 đ/c
D5:   400.000 đ/c
G5:   350.000 đ/c

Hết hàng