Sáo bạch trúc – STT 005

300,000

C5:     300.000 đ/c
Bb4:   400.000 đ/c
A4:     400.000 đ/c
G4
:     450.000 đ/c

C5 gốc (dài): 500.000 đ/c
A4 gốc (dài) : 550.000đ/c
G4 gốc (dài) : 600.000 đ/c