Sáo trúc bịt đá giả ngọc – STT 003

800,000

C5:   800.000 đ/c
Bb4: 850.000 đ/c
A4:  850.000 đ/c
G4:  900.000 đ/c