Sáo gỗ bịt đá giả ngọc – STG 002

1,300,000

C5:    1.300.000 đ/c
Bb4:  1.400.000 đ/c
A4:    1.400.000 đ/c 
G4:   1.500.000 đ/c