Đàn T’rưng 3 dàn lớn – NCG 025

5,000,000

Giá: 5.000.000 đ/c