Đàn Guitare cổ nhạc – DD 013

1,400,0002,300,000

GÍA TỪ: 1.400.000 đ/c -> 2.300.000 đ/c (tặng bao đàn)