Sáo Trúc Tàu – ST 01

250,000

Phổ biến là các tone:
G4 (C Tàu): 300.000 đ/c
C5 (F Tàu): 250.000 đ/c

Hết hàng